XY Studio - tattoo studio Gdańsk
XY Studio - tattoo studio Gdańsk
+48 691 119 219
XY Studio - tattoo studio Gdańsk

Regulamin

Regulamin

XY Studio - tattoo studio Gdańsk

NASZ REGULAMIN

 

Klient decydując się na wykonanie tatuażu w XY studio zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki. 
STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA KLIENTA Z TATUATOREM, KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

1. WARUNKI OGÓLNE:

   1.1 Zabieg tatuażu wykonujemy osobom pełnoletnim oraz osobom, które skończyły 17 lat. W takim przypadku podczas wykonywania zabiegu wymagana jest obecność rodzica bądź prawnego opiekuna, których tożsamość musi zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Na miejscu opiekun jest zobowiązany podpisać pisemną zgodę na wykonanie tatuażu osobie niepełnoletniej.

   1.2 Z zabiegu wykonania tatuażu nie mogą korzystać kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

   1.3 Podczas wykonywania zabiegu powinieneś być trzeźwy i nie znajdować się pod wpływem innych środków odurzających. 

   1.4 Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym i poleceń tatuatorów.

   1.5 Na sali zabiegowej mogą znajdować się tylko klienci umówieni na sesję. Osoby towarzyszące przy całodziennych zabiegach po pewnym czasie się nudzą, a tłok nie sprzyja Twojemu komfortowemu samopoczuciu.

   1.6 Zabrania się spożywania posiłków w miejscu wykonywania tatuażu (zakaz nie dotyczy napojów).

   1.7 Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż.

 

2. WYCENA TATUAŻU ORAZ REZERWACJA TERMINU:

   2.1 Ceny tatuażu ustalane są indywidualnie. Cena początkowa to 270 zł (cena zawiera VAT). Podawana przez nas cena tatuażu, jest wyceną w przybliżeniu, przez wzgląd na to iż finalny wygląd wzoru, jak i jego ostateczna wielkość dobierana jest wraz z klientem podczas jego pobytu w studio. W studio można płacić gotówką, BLIKiem lub przelewem.

   2.2 Przed umówioną sesją zalecamy bezpłatną konsultację w naszym studio w celu omówienia wzoru, rozmiaru, miejsca oraz innych szczegółów tatuażu.

   2.3 Przed planowaną wizytą konieczne jest, aby tatuowany obszar nie był opalony. W sytuacji, gdy skóra w danym miejscu jest silnie opalona, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przeprowadzenia zabiegu oraz możliwość przesunięcia umówionego terminu na późniejszy. Niestety, taka decyzja wiązałaby się z utratą opłaconego zadatku.

   2.4 Termin sesji ustalany jest przy zapisie.

   2.5 Pełne potwierdzenie umówionego terminu następuje po wpłacie zadatku. Zadatek ten jest bezzwrotny w przypadku braku informacji o odwołaniu sesji na dwa tygodnie przed umówionym terminem, lub o zmianie terminu tydzień przed wyznaczoną datą. W pozostałych przypadkach zwracamy go w formie vouchera do wykorzystania w naszym studio. Jest on ważny rok od daty wystawienia. Jednocześnie informujemy, że zmian w terminach można dokonać maksymalnie dwukrotnie bez utraty zadatku.

   2.6 Jeżeli posiadasz voucher, może on zostać uznany za zadatek i będzie też tak samo później traktowany. W przypadku gdy klient nie zjawi się na umówiony termin zadatek przepada i jego wartość zostaje odliczona od początkowej kwoty vouchera.

   2.7 Zadatek odliczany jest od finalnej ceny tatuażu.

   2.8 Jako Studio mamy prawo do zmiany zarezerwowanego przez Ciebie terminu do 1 dnia roboczego poprzedzającego zarezerwowany termin. Chcielibyśmy również podkreślić, że zachowujemy również prawo do odmowy przeprowadzenia zabiegu bez konieczności podawania przyczyny. W obu przypadkach zwrócimy Ci pełną kwotę zadatku.

   2.9 Wpłacając zadatek lub poddając się zabiegowi bez zadatku klient wyraża zgodę na świadome wykonanie zabiegu oraz świadomie akceptuje powyższy regulamin.

 


3. SESJA:

   3.1 Przed rozpoczęciem zabiegu będziesz również zobowiązany do wypełnienia ankiety dotyczącej Twojego stanu zdrowia. Ponadto, jest obowiązkiem każdego klienta dokładne zapoznanie się z potencjalnymi konsekwencjami pozabiegowymi oraz procedurą odpowiedniej pielęgnacji tatuażu. Naszym celem jest zapewnienie Ci kompleksowej opieki i satysfakcji, dlatego te kroki są istotne dla Twojego bezpieczeństwa i najlepszego rezultatu. Studio nie ponosi odpowiedzialności za alergie, uczulenia bądź inne dolegliwości - należy to skonsultować ze specjalistą.

   3.2 Projekt tatuażu pokazywany jest w dniu sesji.

   3.3 Miej na uwadze, że tatuaż to sztuka wykonywana na skórze, która jest trudnym i zmiennym "materiałem". Wpływ na ostateczny efekt ma wiele czynników, w tym indywidualne cechy Twojej skóry, takie jak wiek, jej elastyczność, typ, oraz ewentualne choroby lub alergie, które mogą być niewykryte. Miejsce, na którym jest wykonywany tatuaż, również ma wpływ na rezultat. Kluczowym aspektem jest również odpowiednia pielęgnacja skóry po zabiegu. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad przekazanych przez tatuatora oraz zawartych w załączniku do regulaminu "Aftercare," które zobowiązujesz się przestrzegać. Należy pamiętać, że niewłaściwa pielęgnacja po zabiegu może znacząco wpłynąć na proces gojenia się skóry i ostateczny efekt tatuażu. Dlatego tak istotne jest, abyś stosował się do wskazówek dotyczących pielęgnacji, które otrzymasz od tatuatora, w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu.

   3.4 Podczas zabiegu może dojść do zabrudzenia odzieży tuszem, krwią czy kalką. Staramy się wszystko zabezpieczyć jednak nadal istnieje jego ryzyko. W związku z tym uprzedzamy by na sesję odpowiednio się ubrać bądź przynieść ze sobą ubrania na przebranie. 

  3.5 W sytuacji, gdy tatuaż wymaga odsłonięcia większego obszaru ciała, klient ma prawo prosić o wydzielenie miejsca zabiegowego przy użyciu parawanu w celu zachowania prywatności i komfortu. Jednakże, ze względu na odpowiednie napięcie skóry w obszarze, gdzie ma znajdować się tatuaż, tatuator może poprosić o zdjęcie odpowiedniej części ubrania lub bielizny. To jest istotne, aby umożliwić skuteczną pracę i uzyskanie najlepszego możliwego rezultatu w trakcie wykonywania tatuażu. Warto wziąć pod uwagę, że tatuator będzie dbał o zachowanie profesjonalizmu i zachowanie prywatności klienta w miarę możliwości.

  3.6 Wykonywane przez nas wzory są wzorami autorskimi, przygotowanymi w oparciu o Twoje inspiracje, wskazówki, sugestie i nadesłane materiały. Twój niepowtarzalny wzór powstaje wraz z Twoim udziałem na pierwszej sesji, i do momentu finalnej akceptacji możesz zasugerować swojemu artyście nanoszenie zmian w projekcie. 

  3.7 Sesje całodzienne umawiamy na godz 10:00, a ewentualne konsultacje zawsze między 9:00 a 10:00 by móc poświęcić odpowiednią ilość czasu zarówno osobom konsultowanym, jak i tatuowanym.

  3.8 Tatuażysta ma prawo wykonać zdjęcia ukończonego tatuażu, nie ukazująć bezpośrednio twarzy klienta. Wykonane zdjęcia mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok).

  3.9 Pamiętaj o bezwzględnym stosowaniu się do zaleceń swojego artysty dotyczących pielęgnacji świeżo wykonanego tatuażu. Po zakończonej sesji otrzymasz od nas ulotkę z poradami dotyczącymi tej kwestii. Jeśli gdzieś Ci zaginie, potrzebne informacje znajdziesz też na naszej stronie internetowej w zakładce „przed i po”.

  3.10 Po pełnym wygojeniu się tatuażu, może zdarzyć się iż zauważysz że pewne miejsca wymagają delikatnych poprawek, pamiętaj że przysługuje Ci prawo do wykonania jednej sesji poprawkowej bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w ciągu 3 miesięcy od daty wykonania zabiegu. Terminy i godziny wykonywania zabiegów poprawkowych sugerowane są przez studio.4. ARTYŚCI GOŚCINNI I BYLI WSPÓŁPRACOWNICY:

   4.1 W przypadku, gdy tatuaż był wykonywany przez tatuatora gościnnego, studio nie ponosi odpowiedzialności za wykonany tatuaż. W razie konieczności wykonania ewentualnych poprawek prosimy o kontakt bezpośrednio z tatuatorem, który wykonywał wzór.

   4.2 W przypadku, gdy tatuaż był wykonany lub rozpoczęty przez tatuatora, który zakończył już współpracę z naszym studiem, w celu poprawki lub dokończenia rozpoczętego wzoru prosimy o bezpośredni kontakt z artystą. XY Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w kontakcie z niewspółpracującym już ze studiem artystą. 5. VOUCHERY

   5.1 W naszym studio można zakupić voucher na tatuaż. Jest możliwość kupienia go osobiście w studio za gotówkę lub można skontaktować się z nami drogą mailową, a po dopełnieniu formalności wszystkich formalności i zaksięgowaniu płatności (kwota vouchera + przesyłka) zostanie on wysłany pocztą na podany adres. 

   5.2 Zakupiony voucher jest voucherem do XY studio, a nie do konkretnego artysty.

   5.3 Voucher zakupiony u nas w studio jest bezzwrotny i jest ważny 12 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli z jakiegoś powodu osoba, która otrzymała voucher chce zrezygnować w wykonania tatuażu, może skontaktować się bezpośrednio ze studiem i przepisać voucher na inną osobę. Wszystkie pozostałe przypadki, będą rozpatrywane indywidualnie. 


Więcej szczegółów znajdziesz tu: VOUCHERY

 

Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy kontakt.xystudio@gmail.com. W innym przypadku roszczenia nie będą rozpatrywane.